Посольство України в Ірландії

, Київ 06:14

Тарифи консульського збору

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Державний секретар

МЗС України

(піпис)     А.І.Заяць

„12” квітня 2017 р.

 

ТАРИФИ

консульського збору, що справляється

за вчинення консульських дій

у Посольстві України в Ірландії

 

№ з/п

Найменування консульських дій

Тарифна ставка

в доларах США

в євро

І. ПАСПОРТНІ ДІЇ

1

Розгляд заяви з клопотанням про вчинення паспортної дії

16

15

2

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

136

128

3

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого

184

173

4

Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон

77

72

5

Унесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника (виключно до посвідчення особи на повернення в Україну)

30

28

6

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

33

31

7

Подовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну

15

14

8

Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років)

30

28

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

1

Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням

110

103

2

Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України

160

150

3

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення

30

28

4

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

30

28

5

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

30

28

6

Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

30

28

7

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

30

28

8

Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України

75

70

9

Оформлення клопотання про вихід з громадянства України

220

207

10

Видача довідки про належність до громадянства України

30

28

11

Видача довідки про неналежність до громадянства України

30

28

12

Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном

220

207

13

Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію

290

272

III.  ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

1

Оформлення транзитної візи (B)*:

 

 

разової

65

61

дворазової                                                                              

65

61

багаторазової

65

61

2

Оформлення короткострокової візи (С)*:

 

 

разової

65

61

дворазової

65

61

багаторазової

65

61

3

Оформлення довгострокової візи (Д)*:

 

 

багаторазової

65

61

* Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору.

IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

1

Розгляд заяви про витребування документа

16

15

2

Видача витребуваного документа

70

66

3

Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні вповноваженим на те органом

90

84

V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

1

Розгляд заяви про легалізацію документа

10

9

2

Легалізація документів фізичних осіб (за документ)

60

56

3

Легалізація документів юридичних осіб (за документ)

270

253

4

Видача довідки про засвідчення документа

30

28

VІ. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

1

Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті)

30

28

2

Реєстрація шлюбу

70

66

3

Реєстрація розірвання шлюбу:

 

 

a)

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

100

94

б)

на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі

110

103

в)

на підставі рішення суду, якщо один з подружжя перебуває у повторному шлюбі

130

122

г)

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років

35

33

4

Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

115

108

5

Реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

215

202

6

 

Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення

40

38

7

Видача свідоцтва у зв’язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням

100

94

8

 

Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі)

70

66

VІІ. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

а)

посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:

 

- дітям, другому з подружжя, батькам

 

1% суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол. США (47 євро)

- іншим особам

5% суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол. США (376 євро)

б)

посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

 

1% суми договору, але не менше 20 дол. США (19 євро)

в)

посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

55

52

г)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:

 

 

 

 

- дітям, другому з подружжя, батькам

50

47

- іншим особам

75

70

ґ)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:

 

 

- дітям, другому з подружжя, батькам

50

47

- іншим особам

75

70

д)

посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами “г” та “ґ”

е)

посвідчення інших довіреностей

50

47

є)

посвідчення заповітів

50

47

2

Ужиття заходів до охорони спадкового майна

200

188

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5% суми спадщини, але не менше 100 дол. США (94 євро)

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

150

141

5

Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку)

30

28

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача

30

28

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

50

47

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)

50

47

документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

13

12

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

30

28

10

Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці

30

28

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною  на фотокартці

30

28

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

30

28

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5% загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол. США (23 євро) і не більше 200 дол. США (188 євро)

14

Прийняття на зберігання документа

30 дол. США (28 євро) за кожен місяць зберігання, що почався

15

Вчинення виконавчих написів

1% суми, що стягується, або 1% вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол. США (14 євро) і не більше 200 дол. США (188 євро)

16

Вчинення морських протестів

100

94

17

Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні)

30

28

18

Видача дубліката нотаріально посвідченого документа

25

23

19

Вчинення нотаріальної дії за межами дипломатичного представництва або консульської установи України, за місцем надання послуги

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з виїздом за вчинення дії)

20

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

140

131

21

Надання послуг технічного характеру (складання проектів правочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)

5

5

VIІI. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ

1

Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним транспортом, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ)

70

66

IХ. ІНШІ ДІЇ

1

Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур’єрською поштою)

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

270

253

3

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

140

131

4

Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України

30

28

 

Тимчасовий повірений

у справах України в Ірландії                                 (підпис)                               О.О.Шалопут

 

Третій секретар з консульських

та економічних питань                                           (підпис)                               І.В.Соколовська

 

Спеціаліст з фінансових питань                            (підпис)                               Л.В.Бажан  


Консульський підрозділ Посольства України в Ірландії
Адреса: 16, Elgin Road, Ballsbridge, Dublin 4,  Ireland D04 NY31. Переглянути на мапі
Телефон: (+353) 1 668 86 01; Гаряча лінія ПУ в Ірландії (+353) 86 069 09 30. Прохання телефонувати на гарячу лінію виключно в разі загрози життю чи загибелі громадян України.
Факс: (+353) 1 668 79 17
Ел. пошта: emb_ie@mfa.gov.ua
Веб-сайт: www.ireland.mfa.gov.ua
Графік роботи:

Години роботи: 09:00 – 18:00

Обідня перерва: 13:00 – 14:00

Вихідні дні: субота, неділя

Межі консульського округу:

Ірландія

Примітки:

Прийом громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства з усіх консульських питань:

Понеділок, середа, п’ятниця з 9:30 до 12:30

вівторок, четвер з 14:30 до 17:00.

Громадяни певних категорій (інваліди, вагітні, тяжкохворі) обслуговуються поза чергою.

Прийом громадян Тимчасовим повіреним здійснюється у перший четвер щомісяця з 10:00 до 12:00. 

У неробочий та неприйомний час, у вихідні та святкові дні прийом громадян України здійснюється в екстрених випадках: втрата паспортних документів, ДТП, смерть, арешт тощо.

Консультації з консульсько-правових питань надаються з понеділка до п’ятниці (9:00 – 18:00) за телефонами: (+353) 1 668 86 01; (+353) 1 668 51 89.