Посольство України в Ірландії

, Київ 10:03

Науково-технічне співробітництво між Україною та Ірландією

Особлива увага у цій сфері приділяється налагодженню звʼязків між науково-дослідними установами двох країн, реалізації проектів у сфері високих технологій, зокрема у галузі енергетики, підтриманню належного рівня наукових обмінів між ВНЗ України та Ірландії у формі реалізації спільних програм та стажувань. Традиційний інтерес в ірландської молоді викликають навчальні заклади, які спеціалізуються на підготовці фахівців у сфері інженерії та фізики – Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна, а також медицини – Тернопільський державний медичний університет.

2015 р. став роком вивчення можливостей взаємовигідної співпраці між Україною та Ірландією у галузі енергозбереження та використання відновних джерел енергії. Так, ірландська програма з підвищення обізнаності у питаннях сталої енергетики була представлена у рамках конференціїя «Фінансові інструменти стимулювання енергоефективності. Державні ініціативи в житловому секторі та міжнародні проекти», проведеної у рамках VIІ Міжнародного інвестиційного бізнес-форуму з питань енергоефективності та відновлюваної енергетики (м. Київ, 10-13 листопада).

Продовжувалася робота, спрямована на комерціалізацію наукових проектів українських дослідницьких установ та залучення іноземних інвесторів, зближення досягнень української науки і впровадження їх у промисловість щляхом залучення ірландських інвесторів. Перспективним напрямом співробітництва залишається просування на ірландському ринку інтелектуального продукту українських науково-дослідних установ, передусім у сфері високих технологій.